top of page

Trädfällning i Partille

Att fälla ett träd från marken är oftast det lättaste och billigaste alternativet, men inte alltid möjligt. Står trädet trångt till mellan byggnader, elledningar eller annan växtlighet krävs bit-för bitnedtagning eller så kallad sektionsfällning. Det innebär professionell trädklättring med hjälp av klätterutrustning. På så sätt kommer vi åt att fälla trädet uppifrån och ner, gren för gren och utan att utsätta omgivningen för skador.

Fälla träd i Partilkle

Enklaste och billigaste alternativet. Till vår hjälp har vi då vår skolning och erfarenhet, rätt såg för arbetet och om det skulle behövas rep och vinschar.

Men står trädet nära byggnader, ledningar eller annat som gör en markfällning omöjlig är våra Arborister specialister på att nedmontera det i mindre bitar med hjälp av professionell trädklättring och många års träning och erfarenhet. Med hjälp av utrustning specifikt framtagen för trädklättring kan vi förflytta oss i kronan obehindrat och släppa ner små bitar utan fara för närmiljön. I extrema fall eller med extremt känslig närmiljö kan vi fira ner bitar med maximal precision och minimal påverkan på omgivningen.

Vi utför  trädfällning i Partille

0705 570 580

bottom of page