top of page

Trädfällning i Göteborg

Trädfällning i Göteborg är stort. Staden på Sveriges framsida har rika bestånd av ståtliga, gamla träd som i vissa fall har fått växa sig så stora att de inte längre passar in i miljön, eller utgör en fara för omgivningen. Detta gäller både i stadskärnan och i de omgivande småhusområdena. Ofta står träden nära bebyggelse eller är svåra att ta ner med konventionella metoder. Därför är trädfällning i Göteborg en naturlig uppgift för våra duktiga klättrare, som på väg upp i träden försiktigt tar ner grenarna. Sedan kapas stammen i hanterbara kubbar som vid behov firas ner för att inte orsaka skada. Beroende på möjligheter kan en del av stammen fällas på slutet. Om du skall fälla träd i Göteborg så titta gärna närmare på vad vi har att erbjuda och hör av dig.

Göteborg är brett och vi når ut till samtliga kommuner och områden. Ett starkt och tillgängligt nätverk av trädfällare gör att du snabbt kan få hjälp. Det är fördelaktigt på många sätt, inte minst när det gäller pris och kvalitet. När du kontaktar oss för ett jobb har vi oftast fler än ett alternativ när det gäller kvalificerade och seriösa trädfällare.

2

VI arbetar med trädfällning i Göteborg med omnejd. Varje träd och situation är unik och för att kunna komma med ett prisförslag så bokar vi in en tid för en trädbesiktning/besiktning av jobbet. Självfallet är detta besök kostnadsfritt för dig.

Trädnu AB är ett mycket skickligt team av arborister. Vi använder oss av rätt utrustning för att göra ett säkert arbete hos er, så som trädfällning. Trädnu AB har även behörighet att fälla träd i närheten av elledningar. Utöver trädfällning så hjälper vi er även att bli av med resterna från er trädfällning så som bortforsling av grenar och stammar. Behövs det sedan stubbfräsning så löser vi det också!

0705 570 580

bottom of page