Trädfällning i Hovås

Hovås är ett fint område nära havet i Bland står det träd i vägen för den fina utsikten då kan det i bland behövas att ta ner en del träd av proffs på Träd 

Arborister i Hovås som utför Trädfällning

Farliga träd bör åtgärdas

Skador på träd kan försvaga det och göra trädet farligt. En arborist kan besikta ett misstänkt farligt träd för en bedömning av skadans omfattning och eventuell åtgärd.

Det finns också svampar som äter träd inifrån, och som leder till att ett träd dör. Några vanliga förekommande är bla sprängticka och honungsskivling.

0705 570 580