Trädfällning i Frillesås

Farliga träd bör åtgärdas

Skador på träd kan försvaga det och göra trädet farligt. En arborist kan besikta ett misstänkt farligt träd för en bedömning av skadans omfattning och eventuell åtgärd.

Det finns också svampar som äter träd inifrån, och som leder till att ett träd dör. Några vanliga förekommande är bla sprängticka och honungsskivling.

Arborist jobb och proffs på träd

Trädfällning i Fjärås är nått vi utför dagligen då det ligger i grann kommunen till Kungsbacka där vårt Huvudkontor ligger. 

Bortforsling.

Efter det att en trädgårdsmästare eller trädfällare utfört sitt jobb brukar det bli grenar, ris, stockar, stammar, löv och annat kvar som man vill forsla bort. Marken mår såklart som bäst när den är fri från detta för att den inte ska bli förstörd och därför är det viktigt att så snabbt som möjligt bortforsla detta. Ligger avfallet på marken för länge kan gräset ta skada, börja ruttna och marken löper risk att bli sumpig och förstörd.

När du har höststädat trädgården eller fällt träd och överblivet spill och trädavfall finns på din tomt så erbjuder vi bortforsling. Våra samarbetspartners är vana vid att hjälpa sina kunder med detta. Därför kan de och vi också ombesörja bortforsling av brädor, plankor, grus, jord och annat bråte som kan bli efter exempelvis ett altanbygge eller plattsättning i trädgården.

Lastbil kan bortforsla större mängder

Bortforsling av mindre mängder sker vanligtvis med släp. Vid större mängder kommer en lastbil med kran men det är för den sakens skull inte särskilt kostsamt. Det smidiga med kranbil är att de förutom är kraftfulla och kan ta stora lass, vilket är tidseffektivt, kan med sin kran sträcka sig väldigt långt och kommer åt enkelt.

När det är mycket avfall med stammar, tunga och grova grenar och stora stubbar är lastbil med kran att föredra. Lastbilen har en container på flaket dit allt lastas och förvaras under transporten. Det finns olika containerstorlekar men de flesta företag använder sig av 30 kubiks containrar som rymmer väldigt mycket bråte och avfall. Med en stor container minskar man antalet körvändor och priset blir därför lägre.

Mindre bortforsling med släp

När mängden avfall är mindre som ska bortforslas är det ofta lättare att forsla bort det med släp istället för med lastbil. Du kan alltid hyra ett släp själv men trädgårdsmästaren eller trädfällaren kommer sannolikt erbjuda sig i offerten att ombesörja det. Bortforsling med släp används oftast när grenar, ris, löv, mindre stenar, grus, behöver transporteras bort.

0705 570 580