top of page

Trädfällning i Fjärås

Vi har Arborister i Fjärås som är proffs på Trädfällning. Både vad det gäller små som stora träd eller områden med mycket träd som måste tas bort.

Fjärås ta bort träd

Ibland görs inte trädfällning för att det är ett måste utan det kan även ske på grund av andra anledningar. Vi får in uppdrag från kunder som vill ha hjälp med trädfällning i Ödeshög på grund av olika anledningar, ibland är det av estetiska anledningar och ibland är det för att trädet är sjukt. Vi har exempelvis haft kunder som vill ha hjälp med trädfällning i Ödeshög på grund av:

  • Trädet har dött

  • Trädet har skadats i en storm eller av andra anledningar

  • Trädet lutar mot något och riskerar att falla

  • Allvarligare sjukdomar har angripit trädet och riskerar att spridas till andra

  • Trädet släpper frön, blad, grenar vilket blir ett evigt jobb

0705 570 580

bottom of page