top of page

Trädfällning i Vallda

Valda har många stora yter med träd och där utför vi avancerade trädfällningar.

Vad ska du tänka på vid beskärning?.

Först och främst ska man beskära trädet vid rätt tidpunkt på året vilket givetvis varierar mellan de olika trädarterna. Vidare ser man över hur mycket som ska reduceras av trädet och vilka grenar som ska kapas. Professionella redskap är viktigt och att föredra då bra och rena verktyg gör arbetet enklare och är mer skonsamt mot trädet. Äppelträd är i särklass det vanligaste trädet i en trädgård och därför också det som beskärs mest årligen. Våra trädgårdsmästare och arborister har god förståelse och kunskap för att beskärningen skall utföras på bästa sätt.

Vallda Arborist Trädspecialisterna

sektionsfällning.

När ett eller flera träd står på ett begränsat utrymme som nära hus eller fastigheter, invid andra träd, intill telefonledningar eller andra hinder som gör att det inte går att markfälla helt så fäller man trädet i sektioner. Denna metod kräver inte några dyra och tunga fordon som mobilkranar och skylift då man klättrar upp i trädet med hjälp av klätterutrustning. Sektionsfällning på detta sätt är dessutom kostnadseffektivt.

marken och hjälper till med att hålla emot, styra och vinscha ner stora grenar så att de inte faller okontrollerat och förstör. Förutom klätterutrustningen används “klättersporrar” för att underlätta arbetet i trädet. Alla våra arborister har relevant utbildning, certifiering och försäkring för att säkert kunna utföra avancerade sektionsfällningar. När de görs en sektionsfällning kan man göra det genom stamklättring, riggning, linbana eller repklättring. Vidare kan man också utföra sektionsfällning från skylift. Då står trädfällaren i en maskinell liftkorg och sågar eller beskär sedan trädet därifrån. Att använda skylift kan dock förstöra marken som den framförs och parkeras på. När man utfört en sektionsfällning kommer det finns ris, grenar i olika storlekar och bitar av stammen nere på marken. Det bästa är att komma överens med trädfällaren om de ombesörjer att dela upp avfallet i rätt högar och sedan bortforsla det eller om ni själva ombesörjer det. Fråga alltid vad som ingår i offerten. Använd formuläret och få en offert på sektionsfällning!

0705 570 580

bottom of page