top of page

Tjänster 

IMG_8382.jpg
Trädfällning

Trädfällning

Innan fällning gör vi alltid en grundlig bedömning av trädets lutning och hälsa samt av rådande vindförhållanden. Därefter bestämmer vi hur vi ska fälla trädet.

Om möjligt fäller vi trädet helt. Det ger dig som kund bästa pris. Men om trädet till exempel lutar fel eller om utrymmet runt omkring är väldigt begränsat, så utför vi bit-för-bit nedtagning (sektionsfällning).

Många träd har ett begränsat utrymme omkring sig. När de måste fällas rekommenderar vi så kallad sektionsfällning.

Med specialanpassad klättringsutrustning monteras trädets krona ner, gren för gren.

Sist tas stammen ner sektionsvis till lämplig höjd. Därefter fälls den från marken.

Med sektionsfällning behövs inte tunga fordon, som kan skada känslig miljö runt trädet.

Bortforsling

BORTFORSLING

Vi forslar bort fällda träd och grenar om kunden så önskar. Vi använder stor lastbil, lätt lastbil med tillhörande flismaskin eller släpkärra.

Vi flisar upp fällda träd och grenar med vår moderna flismaskin på plats hos kunden. Materialet förädlas till naturbränsle.

Om kunden hellre vill använda trädet till eldning, i exempelvis vedspis, så sågar vi upp det till vedlängder, förutsatt att vi vet om det i förväg.

Trädfällning Lindome

VI PLOCKAR NER KATTER OCH DRÖNARE

Har er katt klättrat upp i ett träd och kan inte komma ner? Ring oss så hjälper vi till. Vi är inte bara goda trädklättrare, alla på Trädspecialisterna är också vana vid husdjur.

Träd Beskärning

BESKÄRNING AV STORA OCH SMÅ TRÄD

I själva verket behöver man inte beskära träd. Träd har klarat sig bra genom tiderna utan mänskligt ingrepp. Men allt eftersom människan breder ut sig över orörd skogsmark kan ett ungt träd många år senare bli ett problem för villaägaren.

Träd är självklart inte bara vackra utan bjuder även på en skön kontrast till stadsmiljöns annars kanske hårda struktur. Med dess form och färg mjukar träden upp gator och bidrar med skydd mot gassande sol, buller och föroreningar. För den enskilde villaägaren ger vackra och friska träd en avsevärd höjning i värde på tomten eller fastigheten.

 

Olika beskärningsmetoder:

 • Borttagning av döda, svaga eller korsande grenar. Dessa kan utgöra en fara eller leda till röta i trädet.

 • Borttagning eller reducering av grenverk som är i konflikt med exempelvis telefonkablar, husfasader, granntomter eller gatlyktor.

 • Borttagning av oönskat grenverk för mer ljus, bättre utsikt eller lättare framkomlighet.

 • Förbättring av trädets struktur för en ökad stabilitet och på så sätt reducera risken för stam- eller grenbrott vid hård vind eller storm.

 • Uppbyggnadsbeskärning av unga träd för att förbättra deras utveckling.

 • Trädbesiktning Kullavik

  TRÄDBESIKTNING

  Ju mer människan breder ut sig och interagerar med naturen ökar också besiktningsbehovet av den natur som idag finns omkring oss.

  Ett träd med en sprucken stam eller liknande utgör inte samma fara i en skog som den gör i ett tätbebyggt område.

  Säkerhet är A och O för Trädspecialisterna och vi erbjuder markägare en kvalificerad besiktning av deras träd. Den mest använda metoden vid inspektion av träd är Visual Tree Assessment, VTA. Inspektionen överväger den omgivande miljön, trädets växtplats, platsens historia mm.

  Stubbfräsning Göteborg

  STUBBFRÄSNING

  Att ta bort stubbar med spade och muskelkraft är svårt. Vi fräser bort stubbar maskinellt till cirka femton centimeter under marknivå. Det enda som blir kvar av stubben blir högen av frässpån (flisspån).

  Träd jobb

 • Försäkring

 • Vi är helförsäkrade hos Trygg Hansa. Försäkringen gäller såväl person som egendom.

  Trädfällning och hantering 

  Våra arborister har full kompetens för trädfällning och övrig trädvård.

  Genom att klättra upp i träden och ta ner trädet bit för bit kan erbjuda en säker och effektiv trädfällning. Vi innehar rätt utrustning som krävs för nedtagning av träd.

  Vi erbjuder borttransport av allt avfall om det önskas. Vill du istället att vi kapar stocken i mindre bitar på marken samt flisar grenarna så är det möjligt också.

  Vid inbokat möte gör vi en full genomgång för hur trädet ska tas ner eller beskäras. Har du särskilda önskemål så antecknas detta.

  0705 570 580

  bottom of page