Trädfällning i Mölndal

Vårat team Trädspecialisterna i Kungsbacka med erfarna Arborister står redo i hela stor Göteborg och Mölndal .

Trädfällning i Mölndal

Trädfällning

Vi hjälper dig att få ner trädet på ett säkert sätt. 

Ibland finns det inte utrymme för markfällning. Då kan vi sektionsfälla trädet utan att det blir skador på omkringliggande byggnader. 

När det finns gott om utrymme runt trädet använder vi vanlig precisionsfällning. Genom ett riktskär och andra åtgärder bestämmer vi var trädet skall hamna.

0705 570 580