top of page

Trädfällning i Kullavik

Trädfällning

Trädfällning från marken är oftast det lättaste och billigaste alternativet, men det är inte alltid möjligt. 

Om ett träd står trångt till mellan byggnader, elledningar eller annan växtlighet så krävs att trädfällningen sker sektionsvis. Våra klättrande arborister tar ned detta träd bit för bit, utan att utsätta omgivningen för skador. 

Vi jobbar i Kullavik med trädfällning

En stor del av arboristens arbete äger rum uppe i trädens kronor och för att på ett både riktigt och säkert sätt kunna utföra det krävs en omfattande utbildning som bland annat kan fås genom yrkeshögskolans tvååriga kurs. 
Inför ett uppdrag kontrolleras trädets tillstånd och tillsammans med uppdragsgivaren går man igenom vad som bör göras. När det handlar om stora ädellövträd i parker och offentliga miljöer, så tas stor hänsyn till säkerhetsaspekten, men också trädets form och allmänna utveckling väg in. För småhusägaren kan det vara ett träd som blivit alltför stort och kanske både skymmer och har grenar som växer ut över huset. I det första fallet är det ofta aktuellt med kronrensning vilket innebär avlägsnande av torra grenar samt allmän gallring för att släppa in ljus och luft i kronan.
Husägaren vill i många fall ha bort trädet, som kanske skall ersättas med ett mer passande. Ibland kan det också räcka med att ta bort vissa grenar för att få önskat resultat.

Kungsbacka ligger nära Kullavik rent geografiskt så vi har nära att utföra Trädd jobb och trädfällning väldigt snabbt i Kullavik.

0705 570 580

bottom of page