top of page

Trädfällning i Särö

Få hjälp av en arborist.

Trädfällning består inte enbart av att fälla träd med markfällning eller trädfällning är ett mer omfattande arbete och yrke än så och de med gedigen kunskap inom trädvård, trädunderhåll och plantering av träd kallas för arborist. Vi på Trädgårdsproffsen har arborister över hela Sverige som kan ge dig kostnadsfri offert och pris på trädfällning samt olika typer av trädvård. Hör av dig till oss redan idag för att inom 48 timmar få hjälp av en arborist!

Träd i Sörö

I Särö har vi tagit ner många och stora Ekar.

Trädfällning.

En arborist har alltid trädets levande i första åtanke. Men om fallet är så att det är sista utvägen att fälla trädet pga rådande omständigheter så finns det några parametrar att ta i beaktande. Arboristen gör alltid en okulär bedömning av huruvida trädas bör fällas ej. 

Arboristen handlar därefter utefter sin expertis och använder lämplig utrustning för att på ett säkert sätt kunna fälla trädet eller träden. En trädfällning rekommenderas av arboristen då trädet:

  • börjat vissna och är döende

  • är en direkt fara för personer, fastigheter och miljöer

  • kan vid väder och vind bli ett hinder som är omöjligt att förhindra förutom beskärning eller fällning

  • skadar andra träd i sin närhet

  • nytt träd måste planteras för ekologins och miljöns skull

  • avverkning till följd av bebyggelse på marken där trädet står

0705 570 580

bottom of page